Ons centrum is bedoeld voor mensen die op fysiek en mentaal gebied aan hun gezondheid willen werken. Als we hier te weinig aandacht aan besteden zou dit kunnen leiden tot allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. In ons centrum hebben we een uitnodigende en vriendelijke sfeer waar je de ruimte en tijd krijgt om er te mogen zijn.

Counselling

Wat is counselling?

Een therapie voor mensen die het tijdelijk even niet meer zien zitten. Al lijkt counselling op psychologie, toch is het iets anders. Er is wel een dialoog maar de intentie hiervan is anders. Counselling is een vorm van dienstverlening aan personen die raad nodig hebben. Bij deze vorm van dienstverlening gaan jij en ik samen je persoonlijke belevingswereld verkennen. We praten over je hulpvraag, je overtuigingen, gevoelens en gedachtes. We letten hierbij op de signalen van je lichaam en proberen uit te zoeken waar deze vandaan komen.
Personen met fysieke of psychische klachten zijn beter gebaat bij een andere vorm van hulpverlening. Counselling is geen hulpverlening maar een vorm van begeleiding of tijdelijke ondersteuning aan mensen die het tijdelijk even moelijk hebben.
 
Waarom Counselling?
Bij counselling gaat het erom dat jij je eigen oplossingen weet te vinden, om zelfredzaamheid. Jij weet vaak wat het beste is voor jezelf! Moeilijkheden en obstakels kunnen overwonnen worden! Als je zelf de oplossing hebt gevonden kun je weer verder zonder de hulp van de counsellor nog nodig te hebben.